Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Què feim

Els nostres serveis

Àrea socioeducativa

Àrea Social

Àrea de formació i inserció laboral

Àrea d´atenció a famílies

Programes

Fundació Tutelar

Exercim la funció tutelar de les persones que no tenen cap familiar o persona propera que pugui assumir la seva tutela
Més informació