Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Les famílies sí ens importen i per aquest motiu les orientam, assessoram i oferim activitats formatives i l’opotunitat de participar de les activitats de dinamització del dia a dia dels serveis.

Programa de suport a familiars

El Programa de Suport a Familiars és gestionat per Plena Inclusió Illes Balears.

Per a més informació contacta amb na Inés Fraile - inesf@aproscom.org


Les famílies sí ens importen i per aquest motiu les orientam, assessoram i oferim activitats formatives i l’opotunitat de participar de les activitats de dinamització del dia a dia dels serveis.

Programa de suport a familiars

El Programa de Suport a Familiars és gestionat per Plena Inclusió Illes Balears.

Per a més informació contacta amb na Inés Fraile - inesf@aproscom.org