Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Oferim una atenció propera i personalitzada, proporcionant a cada una de les persones tutelades per la nostra fundació aquells suports que precisen. Ens ocupam pel benestar dels nostres usuaris, assegurant les seves necessitats bàsiques, procurant el seu benestar, la seva inclusió i la defensa dels seus drets.

Com ho feim:

  • Informam i assessoram sobre els serveis que oferim i les alternatives legals disponibles
  • Valoram les sol·licituds de tutela per la Fundació
  • Exercim la tutela i curatela de persones tutelades
  • Exercim les accions judicials necessaries
  • Administram els béns de les persones tutelades

Fundació Tutelar

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

Oferim una atenció propera i personalitzada, proporcionant a cada una de les persones tutelades per la nostra fundació aquells suports que precisen. Ens ocupam pel benestar dels nostres usuaris, assegurant les seves necessitats bàsiques, procurant el seu benestar, la seva inclusió i la defensa dels seus drets.

Com ho feim:

  • Informam i assessoram sobre els serveis que oferim i les alternatives legals disponibles
  • Valoram les sol·licituds de tutela per la Fundació
  • Exercim la tutela i curatela de persones tutelades
  • Exercim les accions judicials necessaries
  • Administram els béns de les persones tutelades

Fundació Tutelar

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

FEST-TE VOLUNTARI TUTELAR

Ser voluntari/a tutelar és compartir temps amb una persona tutelada, és crear una relació basada en la confiança i el respecte a través del vincle personal. Si vols ser voluntari, posa't en contacte amb noltros!

DEMANA INFORMACIÓ

Si tens un familiar amb discapacitat intel·lectual i no saps qui vetllarà pel seu benestar quan tu no puguis fer-ho, demana'ns informació!