Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La implantació del sistema de gestió de qualitat a Aproscom Fundació i la Fundació Tutelar Aproscom està encaminada a oferir suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.
La direcció, dins el marc de la legislació vigent, es compromet a orientar al conjunt de l'organització a la millora contínua i a complir amb els requisits legals i amb els dels seus clients.
Aquesta política és el marc de referència per a l'establiment i revisió dels objectius de l'entitat i es manifesta a través dels següents eixos:

Persones usuàries i famílies

Ens comprometem a promoure la inclusió i a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i la de les seves famílies a través d’una metodologia de planificació centrada en la persona.


Personal i voluntariat

Ens comprometem a promoure la implicació i la satisfacció de l'equip professionals mitjançant la participació activa, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals d’acord amb les possibilitats de l’organització, sempre que es garanteixin els nivells de qualitat exigits en els serveis. Aquest compromís es farà extensible, en allò que hi pertoqui, al voluntariat i altres persones que col·laborin amb l’entitat.

Administració pública i agents socials

Ens comprometem a establir relacions de diàleg i de mútua col·laboració amb les administracions públiques, basades en la lleialtat i la transparència i amb l’objectiu de millorar contínuament les condicions de prestació dels serveis.

Comunitat

Ens preocupam per mantenir una política d’obertura cap a la comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la nostra visió i valors, amb la intenció de promoure actituds de col·laboració i valoració social i de reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Logos Qualitat

hidden_noticiesPolítica de Qualitat
La implantació del sistema de gestió de qualitat a Aproscom Fundació i la Fundació Tutelar Aproscom està encaminada a oferir suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.
La direcció, dins el marc de la legislació vigent, es compromet a orientar al conjunt de l'organització a la millora contínua i a complir amb els requisits legals i amb els dels seus clients.
Aquesta política és el marc de referència per a l'establiment i revisió dels objectius de l'entitat i es manifesta a través dels següents eixos:

Persones usuàries i famílies

Ens comprometem a promoure la inclusió i a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i la de les seves famílies a través d’una metodologia de planificació centrada en la persona.


Personal i voluntariat

Ens comprometem a promoure la implicació i la satisfacció de l'equip professionals mitjançant la participació activa, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals d’acord amb les possibilitats de l’organització, sempre que es garanteixin els nivells de qualitat exigits en els serveis. Aquest compromís es farà extensible, en allò que hi pertoqui, al voluntariat i altres persones que col·laborin amb l’entitat.

Administració pública i agents socials

Ens comprometem a establir relacions de diàleg i de mútua col·laboració amb les administracions públiques, basades en la lleialtat i la transparència i amb l’objectiu de millorar contínuament les condicions de prestació dels serveis.

Comunitat

Ens preocupam per mantenir una política d’obertura cap a la comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la nostra visió i valors, amb la intenció de promoure actituds de col·laboració i valoració social i de reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Logos Qualitat

hidden_noticiesPolítica de Qualitat