Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Servei Ocupacional es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Oferim suport en la millora de les competències personals, socials i laborals. La finalitat del servei és la d'oferir entorns laborals a través dels quals es potencia el vincle i el paper proactiu en la societat.

Una de les finalitats del servei és, sempre que sigui possible, facilitar la capacitació i preparació per accedir al treball, així com mantenir-ne i millorar-ne l’ocupació, afavorint la inserció dins el mercat laboral ordinari sempre que sigui possible.

  • Horari: Dilluns-divendres de 9’00 a 17’00h.
  • Responsable: Llusia Rosselló - lrossello@aproscom.org
  • Serveis Complementaris: Menjador i transport.
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Servei Ocupacional

El Servei Ocupacional es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Oferim suport en la millora de les competències personals, socials i laborals. La finalitat del servei és la d'oferir entorns laborals a través dels quals es potencia el vincle i el paper proactiu en la societat.

Una de les finalitats del servei és, sempre que sigui possible, facilitar la capacitació i preparació per accedir al treball, així com mantenir-ne i millorar-ne l’ocupació, afavorint la inserció dins el mercat laboral ordinari sempre que sigui possible.

  • Horari: Dilluns-divendres de 9’00 a 17’00h.
  • Responsable: Llusia Rosselló - lrossello@aproscom.org
  • Serveis Complementaris: Menjador i transport.
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Servei Ocupacional