Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei d'Atenció Primerenca (SEDIAP) està dirigit a infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament.

El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupament i el benestar de l'infant i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible la seva inclusió en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

COM TREBALLAM

Tenim en compte el moment evolutiu de l’infant i les seves necessitats en tots el àmbits, així com les necessitats i demandes de la família i l'entorn. Per tal de dur a terme una intervenció global, consideram tant els aspectes intrapersonals, biològics, psicosocials i educatius propis de cada persona com l'entorn, família, escola, cultura i context social.

Treballam en entorns naturals per tal d’oferir les màximes oportunitats d’aprenentatge. Capacitam a les famílies perquè siguin elles les que dia a dia realitzin les intervencions amb els seus fills aprofitant les activitats diàries, sense haver de realitzar “deures i exercicis extres”. Les visites a domicili són el mètode idoni per ajudar als familiars a guanyar confiança i competències, reforçant així la seva autoestima en la criança.

EQUIP

La metodologia de treball és transdisciplinar. Els i les professionals que intervenen amb l’infant treballen de manera conjunta i transversal, juntament amb la família, durant tot el procés de la intervenció. Limitam la nostra participació a donar suport a les famílies, sense prendre decisions per elles.

  • Horari: Dilluns-divendres de 8 a 19'00h.
  • Responsable: Eva de la Cruz - evadlc@aproscom.org
  • Finançament: Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.

El servei d'Atenció Primerenca (SEDIAP) està dirigit a infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament.

El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupament i el benestar de l'infant i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible la seva inclusió en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

COM TREBALLAM

Tenim en compte el moment evolutiu de l’infant i les seves necessitats en tots el àmbits, així com les necessitats i demandes de la família i l'entorn. Per tal de dur a terme una intervenció global, consideram tant els aspectes intrapersonals, biològics, psicosocials i educatius propis de cada persona com l'entorn, família, escola, cultura i context social.

Treballam en entorns naturals per tal d’oferir les màximes oportunitats d’aprenentatge. Capacitam a les famílies perquè siguin elles les que dia a dia realitzin les intervencions amb els seus fills aprofitant les activitats diàries, sense haver de realitzar “deures i exercicis extres”. Les visites a domicili són el mètode idoni per ajudar als familiars a guanyar confiança i competències, reforçant així la seva autoestima en la criança.

EQUIP

La metodologia de treball és transdisciplinar. Els i les professionals que intervenen amb l’infant treballen de manera conjunta i transversal, juntament amb la família, durant tot el procés de la intervenció. Limitam la nostra participació a donar suport a les famílies, sense prendre decisions per elles.

  • Horari: Dilluns-divendres de 8 a 19'00h.
  • Responsable: Eva de la Cruz - evadlc@aproscom.org
  • Finançament: Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.
Atenció Primerenca

FAMÍLIA I ENTORNS NATURALS

El model d’intervenció del servei d’Atenció Primerenca d’Aproscom és un model centrat en la família i en els entorns naturals, basat en l’evidència cientíca i amb provats benefícis en la pràctica. Aquest model se fonamenta en quatre principis bàsics:

  1. Els i les professionals influeixen en els cuidadors principals (pares, mares, padrins...) i aquests sobre els infants.
  2. Els infants aprenen al llarg del dia.
  3. Tota la intervenció es produeix entre les visites dels professionals.
  4. Els infants necessiten més intervencions (oportunitats d’aprenentatge), no més serveis.