Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei d’habitatges supervisats es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Ofereix una llar i suport personal i social amb la finalitat d’aconseguir el màxim benestar, autonomia i inclusió social.

Les persones que viuen en els diferents habitatges compten amb el suport d’un equip de professionals que els ofereixen una atenció individual, flexible i continuada i que vetllen per a que cada una de les persones que hi resideixen sentin que allò és casa seva.

  • Horari: En funcionament els 365 dies de l’any.
  • Responsable: Andrea Serrano Royo - andreas@aproscom.org
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Habitatges

El servei d’habitatges supervisats es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Ofereix una llar i suport personal i social amb la finalitat d’aconseguir el màxim benestar, autonomia i inclusió social.

Les persones que viuen en els diferents habitatges compten amb el suport d’un equip de professionals que els ofereixen una atenció individual, flexible i continuada i que vetllen per a que cada una de les persones que hi resideixen sentin que allò és casa seva.

  • Horari: En funcionament els 365 dies de l’any.
  • Responsable: Andrea Serrano Royo - andreas@aproscom.org
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Habitatges