Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Centre d'Educació Especial Joan Mesquida atén alumnes amb necessitats educatives especials d'entre 6 i 21 anys. La missió del nostre centre és proporcionar a l'alumnat uns aprenentatges individualitzats que permetin desenvolupar al màxim les seves capacitats per integrar-se a l’entorn comunitari.

El nostre servei educatiu aposta decididament per un model d’escola inclusiva. Pensam que el desenvolupament de la persona amb discapacitat dependrà en gran mesura de la seva participació en entorns favorables i en la dotació dels suports adients.

COM TREBALLAM

Oferim un itinerari educatiu personalitzat i adaptat que ajuda als infants i joves a avançar cap a l’autonomia social i laboral. Duim a terme activitats basades en l’aprenentatge col·laboratiu que cobreixen un ampli ventall d’objectius relacionats amb l’educació en valors i possibiliten una societat on tots hi participam.

ETAPES EDUCATIVES

Primària i secundària: alumnes d'entre 6 i 19 anys. Proporcionam estratègies per a l’adquisició de competències acadèmiques bàsiques i competències personals i relacionals, amb un programa educatiu molt funcional.

Transició a la vida adulta: alumnes d’entre 17 i 21 anys. En aquesta etapa, fomentam del desenvolupament personal i social cap a la vida adulta i l’adquisició d’habilitats prelaborals.

AULA ASCE

Comptam amb una aula ASCE (Aula Substitutòria de Centre Específic). El seu objectiu és aconseguir que el context ordinari ofereixi oportunitats reals d’interacció social i que sigui un mitjà que propiciï el desenvolupament social dels infants perquè puguin augmentar les seves competències personals i socials.

  • Horari: Dilluns-divendres de 9’00 a 14’00h.
  • Responsable: Margalida Platel - joanmesquida@aproscom.org
  • Serveis Complementaris: Transport (gestionat per la Conselleria d'Educació i Universitats).
  • Finançament: Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears.

Centre Educatiu

El Centre d'Educació Especial Joan Mesquida atén alumnes amb necessitats educatives especials d'entre 6 i 21 anys. La missió del nostre centre és proporcionar a l'alumnat uns aprenentatges individualitzats que permetin desenvolupar al màxim les seves capacitats per integrar-se a l’entorn comunitari.

El nostre servei educatiu aposta decididament per un model d’escola inclusiva. Pensam que el desenvolupament de la persona amb discapacitat dependrà en gran mesura de la seva participació en entorns favorables i en la dotació dels suports adients.

COM TREBALLAM

Oferim un itinerari educatiu personalitzat i adaptat que ajuda als infants i joves a avançar cap a l’autonomia social i laboral. Duim a terme activitats basades en l’aprenentatge col·laboratiu que cobreixen un ampli ventall d’objectius relacionats amb l’educació en valors i possibiliten una societat on tots hi participam.

ETAPES EDUCATIVES

Primària i secundària: alumnes d'entre 6 i 19 anys. Proporcionam estratègies per a l’adquisició de competències acadèmiques bàsiques i competències personals i relacionals, amb un programa educatiu molt funcional.

Transició a la vida adulta: alumnes d’entre 17 i 21 anys. En aquesta etapa, fomentam del desenvolupament personal i social cap a la vida adulta i l’adquisició d’habilitats prelaborals.

AULA ASCE

Comptam amb una aula ASCE (Aula Substitutòria de Centre Específic). El seu objectiu és aconseguir que el context ordinari ofereixi oportunitats reals d’interacció social i que sigui un mitjà que propiciï el desenvolupament social dels infants perquè puguin augmentar les seves competències personals i socials.

  • Horari: Dilluns-divendres de 9’00 a 14’00h.
  • Responsable: Margalida Platel - joanmesquida@aproscom.org
  • Serveis Complementaris: Transport (gestionat per la Conselleria d'Educació i Universitats).
  • Finançament: Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears.

Centre Educatiu

  • 1

Consulta el Pla Digital del Centre Educatiu

Clica aquí