Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei de Centre de Dia es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Oferim durant el període diürn una atenció integral, donant suports directes en activitats de la vida diària. L’objectiu és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, potenciant la inclusió i donant suport a les famílies.

Oferim una atenció personalitzada i un tracte proper, fomentant la col·laboració i creant un clima òptim per tal que les persones s’hi sentin a gust. Ens centram especialment en les necessitats de cada persona per tal d’oferir el suport que es requereixi en cada cas.

Proporcionam suport a les persones en les tasques diàries que no poden fer per elles mateixes, però també fomentam i estimulam tot el que sí poden fer. Duim a terme activitats diàries que faciliten el benestar, l’aprenentatge i l’estimulació en l’entorn.

  • Horari: Dilluns-divendres de 9’00 a 17’00h.
  • Responsable: Fernando Roncero - fernandors@aproscom.org
  • Serveis Complementaris: Menjador i transport.
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Centre de dia

El servei de Centre de Dia es dirigeix a persones adultes majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual. Oferim durant el període diürn una atenció integral, donant suports directes en activitats de la vida diària. L’objectiu és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, potenciant la inclusió i donant suport a les famílies.

Oferim una atenció personalitzada i un tracte proper, fomentant la col·laboració i creant un clima òptim per tal que les persones s’hi sentin a gust. Ens centram especialment en les necessitats de cada persona per tal d’oferir el suport que es requereixi en cada cas.

Proporcionam suport a les persones en les tasques diàries que no poden fer per elles mateixes, però també fomentam i estimulam tot el que sí poden fer. Duim a terme activitats diàries que faciliten el benestar, l’aprenentatge i l’estimulació en l’entorn.

  • Horari: Dilluns-divendres de 9’00 a 17’00h.
  • Responsable: Fernando Roncero - fernandors@aproscom.org
  • Serveis Complementaris: Menjador i transport.
  • Finançament: Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Centre de dia