Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Guillem Cifre de Colonya, amb fons provinents de l’Estalvi Ètic, ha aportat 2.500 € per a un programa d'estimulació cognitiva a través d'una plataforma de telerehabilitació.

Les persones participants en el projecte reben teràpia d'estimulació cognitiva a través de la plataforma de telerehabilitació Guttmann, NeuroPersonalTrainer. L'objectiu del programa és fomentar el desenvolupament de les funcions cognitives per tal de facilitar la inclusió social i inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Fundació Guillem Cifre de Colonya