Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Guillem Cifre de Colonya, amb fons provinents de l’Estalvi Ètic, ha aportat 2.000 € pel programa Autogestors, que treballa l’autodeterminació i capacitat d’autogestió de persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Fundació Guillem Cifre de Colonya