Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundación ONCE ens ha concedit un ajut econòmic de 37.106,08 € per condicionar un terreny en el centre de formació i ocupació i dotar-lo d'infraestructura per a hort ecològic i producció de planta.

Gràcies a aquesta inversió, podrem introduir l'agricultura ecològica com una nova activitat laboral del Centre Especial de Treball i realitzar en una mateixa zona totes les activitats pràctiques de la formació per a l'obtenció dels certificats de professionalitat de la família agrària. Així mateix, ens permetrà combinar en un mateix espai i de forma flexible una activitat on participaran persones en diferents modalitats de servei (ocupacional, formació, treball) i amb diferents necessitats de suport.

Aquestes millores en la infraestructura tenen com a objectius finals:

  • l’ampliació de la plantilla de treballadors i treballadores amb discapacitat al Centre Especial de Treball
  • la capacitació, a través de la formació dual, de joves amb discapacitat en les tasques pròpies de la família professional agrària
  • l'increment del nombre de persones usuàries del servei ocupacional que fan activitats de jardineria i agricultura

magatzem nounoves taules de cultiu

bancals de fustanoves taules de cultiu

Fundación ONCE