Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Centre d’Educació Especial d’Aproscom inaugura una aula ASCE a La Salle.
Amb la intenció de continuar el camí cap a una escola més inclusiva, en aquest curs escolar que ara comença 6 alumnes del centre d’educació especial Joan Mesquida assistiran a una Aula ASCE ubicada al centre educatiu La Salle de Manacor. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb col•laboració amb La Salle i amb l’objectiu d’apropar cada cop més els alumnes del nostre centre educatiu als entorns ordinaris.

AULA ASCE: Les aules substitutòries de centre específic (ASCE) són unitats d’educació especial dins centres ordinaris. Van adreçades a l’alumnat amb necessitat de suport que requereix d’adaptacions curriculars molt significatives en relació amb el currículum que els correspon per edat. El currículum que es desenvolupa a les aules és similar al realitzat en un centre específic d’educació especial. Té l’avantatge que permet combinar els recursos més individualitzats i especialitzats a l’hora que estan en un mitjà més normalitzat.

Una escola més inclusiva

L’ESCOLA QUE VOLEM: una escola cada cop més inclusiva.
Una escola inclusiva té en compte la globalitat de tots els alumnes i s’adapta a les seves característiques i necessitats per a potenciar el seu desenvolupament personal i social. Aquesta escola ha d’esser un agent transformador de la societat afavorint que sigui més plural, diversa i igualitària en oportunitats. L’escola ha de ser oberta, flexible, creativa, innovadora i que aposta per les noves tecnologies.