Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Centre Especial de Treball

Treballam tot tipus de jardins: jardins clàssics, jardins sostenibles, jardins formals, l’hort al jardí, xerojardineria, etc. Oferim una amplia varietat de serveis, per cobrir les seves necessitats de la forma més professional, personalitzada i econòmica possible.

Optam per a un compromís amb el medi ambient i els recursos naturals, d’aquesta manera promovem la implantació d’espècies autòctones i la sostenibilitat dels espais.

Per al Centre Especial de Treball cada client importa, i ha de ser tractat de forma especial. Per això, estudiam cada cas de forma individual, perquè la  seva confiança i tranquil·litat és per a nosaltres el principal objectiu.

El Centre Especial de Treball compta entre els seus clients amb conegudes empreses, ajuntaments i particulars que ens han confiat els seus espais enjardinats.

 

Què és el CET

El Centre Especial de Treball compatibilitza la viabilitat econòmica i la seva participació en el mercat amb un compromís social. La seva estructura i organització és la mateixa que la de les empreses ordinàries, encara que la seva plantilla de personal està formada principalment per treballadors amb discapacitat.

La jardineria és la principal activitat comercial del centre especial de treball; oferim serveis integrals de jardineria: de disseny i de manteniment de jardins.

Entre els nostres clients s’hi troben importants empreses públiques i privades com la Fundació Hospital de Manacor, Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Felanitx, Conselleria de Medi Ambient, Consell de Mallorca, Cormotor...

 

Què oferim

Neteja i manteniment de parcs i zones verdes:

  • Neteja de zones enjardinades
  • Neteja de zones dures
  • Podes, retallades, llaurades, segades, etc.
  • Manteniments de sistemes de rec. Control, programació, reparació i millora.
  • Tractaments fitosanitaris (segons la legislació vigent i amb el màxim respecte cap al medi ambient)

Disseny, construcció i manteniment de jardins privats o públics:

  • Disseny, construcció i manteniment de zones enjardinades.
  • Sistemes de rec. Instal·lació i manteniment.
  • Podes
  • Tractaments fitosanitaris (segons la legislació vigent i amb el màxim respecte cap al medi ambient).
  • Adobats

 

De què disposam

  • Per poder desenvolupar aquests treballs disposem d’un equip de professionals formats, que desenvolupen la seva feina amb un alt nivell de qualitat. Són professionals especialitzats capaços de solucionar qualsevol eventualitat.
  • Disposem d’un extens parc de maquinaria, vehicles, eines, hivernacles, zones de magatzems, etc.

 

Per a més informació adreçeu-vos a la Responsable Maria Pau Nicolau - aprocem@aproscom.org, o bé ompliu el fomulari de contacte