Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Els dies 5 i 6 de Novembre Aproscom organitzà unes jornades d’atenció primerenca, en les quals, Margarita Cañadas, professora de la Universitat Catòlica de València, presentà el model centrat en la família i en entorns naturals. Hi participaren professionals de diferents entitats i organismes que ofereixen serveis d’atenció primerenca: Aspas, Mater, UDIAP i Aproscom.

El model centrat en la família té com a objectiu principal capacitar a la família atenent a les seves particularitats, ressaltat les seves fortaleses i confiant en les seves eleccions. Les característiques principals d’aquest model són:

  • Es basa en la interacció entre pares i professionals.
  • Es fonamenta en l’observació o anàlisi de les rutines quotidianes en el seu context natural (domicili i/o escola)
  • L’aprenentatge del nin es dóna per la interactivitat entre pares i fills en el seu hàbitat natural i amb els que hi resideixen (pares, germans, padrins...)
  • Els pares són els protagonistes. Es construeix l’estratègia terapèutica reforçant la seva autoestima en la criança dels seus fills.
  • Es respecta el rol dels pares, s’estableix un pla d’intervenció amb objectius basts en les necessitats de l’infant en el seu context habitual.