Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Oferim una atenció propera i personalitzada, proporcionant a cada una de les persones tutelades per la nostra fundació aquells suports que precisen. Ens ocupam pel benestar dels nostres usuaris, assegurant les seves necessitats bàsiques, procurant el seu benestar, la seva inclusió i la defensa dels seus drets.

Com ho feim:

  • Informam i assessoram sobre els serveis que oferim i les alternatives legals disponibles
  • Valoram les sol·licituds de tutela per la Fundació
  • Exercim la tutela i curatela de persones tutelades
  • Exercim les accions judicials necessaries
  • Administram els béns de les persones tutelades

Fundació Tutelar

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

Oferim una atenció propera i personalitzada, proporcionant a cada una de les persones tutelades per la nostra fundació aquells suports que precisen. Ens ocupam pel benestar dels nostres usuaris, assegurant les seves necessitats bàsiques, procurant el seu benestar, la seva inclusió i la defensa dels seus drets.

Com ho feim:

  • Informam i assessoram sobre els serveis que oferim i les alternatives legals disponibles
  • Valoram les sol·licituds de tutela per la Fundació
  • Exercim la tutela i curatela de persones tutelades
  • Exercim les accions judicials necessaries
  • Administram els béns de les persones tutelades

Fundació Tutelar

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS