Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei d'Atenció Primerenca (SEDIAP) està dirigit a infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament.

El principal objectiu és afavorir el desenvolupament i el benestar del nin i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible la seva inclusió en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

Atenció Primerenca

El servei d’Atenció Primerenca és un servei concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears.

Més Informació

  • Destinataris: Infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-ne.
  • Horari: De dilluns a divendres de 8 a 19'00h.
  • Responsable: Victòria Pascual - victoria@aproscom.org

El servei d'Atenció Primerenca (SEDIAP) està dirigit a infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament.

El principal objectiu és afavorir el desenvolupament i el benestar del nin i de la seva família, possibilitant de la forma més àmplia possible la seva inclusió en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

Atenció Primerenca

El servei d’Atenció Primerenca és un servei concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears.

Més Informació

  • Destinataris: Infants d’entre 0 i 6 anys que presenten indicis de risc o un retard en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-ne.
  • Horari: De dilluns a divendres de 8 a 19'00h.
  • Responsable: Victòria Pascual - victoria@aproscom.org