Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Centre d'Educació Especial Joan Mesquida atén a alumnes amb necessitats educatives especials que, pel seu grau de discapacitat, no es poden integrar en un centre ordinari. La missió del centre és proporcionar als alumnes uns aprenentatges individualitzats que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. A més, com a centre educatiu per a alumnes amb necessitats educatives especials, s’han desenvolupat accions encaminades a:

 • Propiciar la inclusió dels alumnes amb discapacitat en el sistema escolar ordinari en aquells casos en què s’ha considerat que era factible.
 • Procurar la dotació de suports i dels recursos necessaris per a l’adaptació curricular a l’escola ordinària.

El centre educatiu compta amb servei de menjador i transport.

Oferim activitats de Nadal, de Pasqua i d'estiu.

Centre Educatiu

El Centre d'Educació Especial Joan Mesquida està concertat amb la Conselleria d’Educació del Govern Balear..

Més Informació

 • Destinataris: Alumnes amb necessitats educatives especials que per la seva discapacitat no poden ser integrats en centres educatius ordinaris.
 • Horari: Dilluns-divendres de 9 a 17h.
 • Responsable: Margalida Platel - joanmesquida@aproscom.org
 • Alumnes: 85

El Centre d'Educació Especial Joan Mesquida atén a alumnes amb necessitats educatives especials que, pel seu grau de discapacitat, no es poden integrar en un centre ordinari. La missió del centre és proporcionar als alumnes uns aprenentatges individualitzats que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. A més, com a centre educatiu per a alumnes amb necessitats educatives especials, s’han desenvolupat accions encaminades a:

 • Propiciar la inclusió dels alumnes amb discapacitat en el sistema escolar ordinari en aquells casos en què s’ha considerat que era factible.
 • Procurar la dotació de suports i dels recursos necessaris per a l’adaptació curricular a l’escola ordinària.

El centre educatiu compta amb servei de menjador i transport.

Oferim activitats de Nadal, de Pasqua i d'estiu.

Centre Educatiu

El Centre d'Educació Especial Joan Mesquida està concertat amb la Conselleria d’Educació del Govern Balear..

Més Informació

 • Destinataris: Alumnes amb necessitats educatives especials que per la seva discapacitat no poden ser integrats en centres educatius ordinaris.
 • Horari: Dilluns-divendres de 9 a 17h.
 • Responsable: Margalida Platel - joanmesquida@aproscom.org
 • Alumnes: 85