Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei de Servei Ocupacional és un servei per a persones adultes amb discapacitat intel•lectual que necessiten millorar les seves competències personals, socials i laborals. La finalitat del servei és la d'oferir entorns laborals (en jardineria, agricultura, fusteria, manipulats...) que siguin una alternativa d'ocupació per a les persones amb més dificultats per treballar.

Servei Ocupacional

Més Informació

  • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat/extens.
  • Serveis Complementaris: transport adaptat i menjador.
  • Horari: Dilluns-divendres de 9 a 17h.
  • Responsable: Maria Francisca Rigo - mariafr@aproscom.org
  • Places: 78

Servei concertat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

El servei de Servei Ocupacional és un servei per a persones adultes amb discapacitat intel•lectual que necessiten millorar les seves competències personals, socials i laborals. La finalitat del servei és la d'oferir entorns laborals (en jardineria, agricultura, fusteria, manipulats...) que siguin una alternativa d'ocupació per a les persones amb més dificultats per treballar.

Servei Ocupacional

Més Informació

  • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat/extens.
  • Serveis Complementaris: transport adaptat i menjador.
  • Horari: Dilluns-divendres de 9 a 17h.
  • Responsable: Maria Francisca Rigo - mariafr@aproscom.org
  • Places: 78

Servei concertat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS