Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Servei social per a per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària de les persones. El seu objectiu és proporcionar una atenció integral per afavorir al màxim el seu desenvolupament personal i social.

Centre de dia

Més Informació

  • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel•lectual que necessiten suport extens i/o generalitzat.
  • Serveis Complementaris: Menjador i Transport.
  • Horari: Dilluns-divendres de 9 a 17h.
  • Responsable: Maria Antònia Fullana - mafullana@aproscom.org
  • Usuaris: 54

Servei concertat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

Servei social per a per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària de les persones. El seu objectiu és proporcionar una atenció integral per afavorir al màxim el seu desenvolupament personal i social.

Centre de dia

Més Informació

  • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel•lectual que necessiten suport extens i/o generalitzat.
  • Serveis Complementaris: Menjador i Transport.
  • Horari: Dilluns-divendres de 9 a 17h.
  • Responsable: Maria Antònia Fullana - mafullana@aproscom.org
  • Usuaris: 54

Servei concertat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS