Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El servei d’habitatges supervisats és una llar funcional permanent integrada a la comunitat, adreçada a persones amb discapacitat que necessiten suport intermitent, limitat o extens a la major part d’àrees de la seva vida.

Proporciona allotjament i suport personal i social a les persones amb discapacitat a la fi d’aconseguir el seu màxim nivell d’autonomia i integració social segons criteris de normalització i igualtat d’oportunitats, per gaudir d’una qualitat de vida digna.

Habitatges

Més Informació

  • Destinataris: Persones amb un cert grau d’autonomia però que necessiten de suport a la llar.
  • Horari: En funcionament els 365 dies de l’any.
  • Responsable: Andrés López - andresl@aproscom.org
  • Usuaris: 28

Servei concertat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

El servei d’habitatges supervisats és una llar funcional permanent integrada a la comunitat, adreçada a persones amb discapacitat que necessiten suport intermitent, limitat o extens a la major part d’àrees de la seva vida.

Proporciona allotjament i suport personal i social a les persones amb discapacitat a la fi d’aconseguir el seu màxim nivell d’autonomia i integració social segons criteris de normalització i igualtat d’oportunitats, per gaudir d’una qualitat de vida digna.

Habitatges

Més Informació

  • Destinataris: Persones amb un cert grau d’autonomia però que necessiten de suport a la llar.
  • Horari: En funcionament els 365 dies de l’any.
  • Responsable: Andrés López - andresl@aproscom.org
  • Usuaris: 28

Servei concertat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS