Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Servei amb una finalitat de promoció de l'autonomia i la inclusió, que es presta a l'habitatge propi de la persona i al seu entorn. Es dirigeix a persones amb discapacitat que viuen soles, en parella o en unitats de convivència de, com a màxim 3 persones. Pot prestar suport a les activitats bàsiques de la vida diària, així com a la comunicació, les relacions, l'autodirecció, l'us dels recursos de la comunitat.

Servei de suport a l'habitatge

Destinataris:

  • Persones, a partir de 16 anys, amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental.
  • Persones amb discapacitat física sobrevinguda (lesió medul·lar, dany cerebral o esclerosi)

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS

Servei amb una finalitat de promoció de l'autonomia i la inclusió, que es presta a l'habitatge propi de la persona i al seu entorn. Es dirigeix a persones amb discapacitat que viuen soles, en parella o en unitats de convivència de, com a màxim 3 persones. Pot prestar suport a les activitats bàsiques de la vida diària, així com a la comunicació, les relacions, l'autodirecció, l'us dels recursos de la comunitat.

Servei de suport a l'habitatge

Destinataris:

  • Persones, a partir de 16 anys, amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental.
  • Persones amb discapacitat física sobrevinguda (lesió medul·lar, dany cerebral o esclerosi)

Servei subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Departament de Benestar i Drets Socials - IMAS