Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

El Servei d’Inserció Laboral té per finalitat afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual en entorns laborals ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari integrat d'inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Les prestacions del servei són:

 • Valoració i orientació: es realitza una valoració de les necessitats de formació i d’ocupació de la persona amb discapacitat intel•lectual per a poder dissenyar el seu itinerari d’inserció.
 • Formació ocupacional professional: es realitzen cursos de formació per a capacitar a la persona amb discapacitat intel•lectual per a l’accés a un lloc de feina.
 • Suport a les pràctiques a empreses ordinàries: són accions de suport a les pràctiques laborals que realitzen els alumnes amb discapacitat intel•lectual que estan realitzant programes de garantia social o cicles formatius de FP.
 • Inserció laboral a l’empresa ordinària: facilita suport per a la recerca de feina, la incorporació i l'adaptació de persones amb discapacitat intel•lectual a un lloc de feina a l’empresa ordinària. A més, es dóna informació a les empreses contactades sobre les ajudes que poden tenir per a la contractació de persones amb discapacitat.

Servei d’Inserció Laboral

El Servei d’Inserció Laboral està inclòs a la Xarxa d’Orientació Laboral del Servei d’Ocupació de les Illes Balears ( SOIB ).

Més Informació

 • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
 • Horari: En funció de les necessitats del client.
 • Responsable: Bàrbara Ramon - barbara@aproscom.org
 • Usuaris: 63

El Servei d’Inserció Laboral té per finalitat afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual en entorns laborals ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari integrat d'inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Les prestacions del servei són:

 • Valoració i orientació: es realitza una valoració de les necessitats de formació i d’ocupació de la persona amb discapacitat intel•lectual per a poder dissenyar el seu itinerari d’inserció.
 • Formació ocupacional professional: es realitzen cursos de formació per a capacitar a la persona amb discapacitat intel•lectual per a l’accés a un lloc de feina.
 • Suport a les pràctiques a empreses ordinàries: són accions de suport a les pràctiques laborals que realitzen els alumnes amb discapacitat intel•lectual que estan realitzant programes de garantia social o cicles formatius de FP.
 • Inserció laboral a l’empresa ordinària: facilita suport per a la recerca de feina, la incorporació i l'adaptació de persones amb discapacitat intel•lectual a un lloc de feina a l’empresa ordinària. A més, es dóna informació a les empreses contactades sobre les ajudes que poden tenir per a la contractació de persones amb discapacitat.

Servei d’Inserció Laboral

El Servei d’Inserció Laboral està inclòs a la Xarxa d’Orientació Laboral del Servei d’Ocupació de les Illes Balears ( SOIB ).

Més Informació

 • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
 • Horari: En funció de les necessitats del client.
 • Responsable: Bàrbara Ramon - barbara@aproscom.org
 • Usuaris: 63