Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Centre Especial de Treball

Té com a finalitat la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones que necessiten d’un entorn laboral protegit per poder desenvolupar una tasca professional de manera productiva.

Ofereix un suport individualitzat i una formació permanent en el lloc de treball, amb l’objectiu de que puguin millorar les seves competències professionals i les seves habilitat laborals.

El Centre Especial de Treball es pot convertir en un lloc de trànsit per a la inserció en el mercat laboral ordinari dels seus treballadors més qualificats.

És un servei que combina un objectiu laboral amb un altre de caire social; per això, els seus treballadors disposen d’un servei d’ajustament personal i social que té per finalitat aconseguir el seu màxim grau d’autonomia personal i d’inclusió social, segons els criteris de normalització i d’igualtat d’oportunitats.

El servei d’ajustament personal i social és un servei finançat per Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears i cofinanciat pel Fons Social Europeu.

Conselleria de Família i Serveis Socials :: Fons Social Europeu

Més Informació

  • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
  • Horari: Segons calendari laboral.
  • Responsable: Maria Pau Nicolau - aprocem@aproscom.org
  • Usuaris: 12

Centre Especial de Treball

Té com a finalitat la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones que necessiten d’un entorn laboral protegit per poder desenvolupar una tasca professional de manera productiva.

Ofereix un suport individualitzat i una formació permanent en el lloc de treball, amb l’objectiu de que puguin millorar les seves competències professionals i les seves habilitat laborals.

El Centre Especial de Treball es pot convertir en un lloc de trànsit per a la inserció en el mercat laboral ordinari dels seus treballadors més qualificats.

És un servei que combina un objectiu laboral amb un altre de caire social; per això, els seus treballadors disposen d’un servei d’ajustament personal i social que té per finalitat aconseguir el seu màxim grau d’autonomia personal i d’inclusió social, segons els criteris de normalització i d’igualtat d’oportunitats.

El servei d’ajustament personal i social és un servei finançat per Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears i cofinanciat pel Fons Social Europeu.

Conselleria de Família i Serveis Socials :: Fons Social Europeu

Més Informació

  • Destinataris: Persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
  • Horari: Segons calendari laboral.
  • Responsable: Maria Pau Nicolau - aprocem@aproscom.org
  • Usuaris: 12