Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

PODEN SORTIR DE CASA LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL?

Algunes persones amb discapacitat no poden entendre o adaptar-se al confinament. Això pot generar situacions d'estrès i conductes que suposen un risc per la seva salut i seguretat o per la dels altres. En aquests casos, és possible sortir al carrer (a peu o en cotxe).

Com ho hem de fer?

 • Sortiu només quan sigui imprescindible i el mínim temps possible. Quedar-se a casa ens protegeix i protegeix a la resta de persones.
 • La persona pot anar acompanyada únicament d'una persona de suport.
 • No entreu en contacte amb ningú.
 • Porteu a sobre el DNI i el certificat de discapacitat.
 • En tornar a casa, rentau-vos ben les mans i canviau-vos la roba.

Recordau que estam a la vostra disposició (telèfon, e-mail...). Si el vostre familiar està nerviós, presenta conductes problemàtiques..., contactau-nos i us ajudarem a buscar alternatives i solucions.

Més informació:

cartell passejos terapèutics
 • Mesures 12 març
 • 13 març
 • 16 març
 • 21 març
 • 30 març
 • 14 abril
 • 30 abril
 • 22 maig
 • 22 juny
 • Extremar les pautes de neteja de mans i higiene respiratòria en professionals i persones usuàries.
 • Col·locar cartells en banys, vestidors i portes d’entrada als edificis recordant aquestes pautes.
 • Reforçar la neteja dels centres.
 • Suspendre de forma temporal, inicialment per 15 dies: les activitats d’oci i sortides a la comunitat (piscina, cinema, cafeteries...), les pràctiques i les activitats amb participació de voluntariat.
 • Limitarem les visites de les famílies als centres per fer valoracions, entrevistes... En cas de necessitat, us podrem atendre per telèfon o per correu electrònic.

Circular a les famílies dia 12 de març - Centre Educatiu, Servei Ocupacional, Centre de Día
Circular a les famílies dia 12 de març - Habitatges Supervisats
Circular a les famílies dia 12 de març - Residència

Seguint les instruccions del Govern de les Illes Balears, a partir de dilluns 16 de març i per un període inicial de 15 dies, tancarem els següents serveis:

 • Atenció primerenca
 • Centre educatiu
 • Servei ocupacional
 • Centre de dia

Sempre que ho necessiteu, podeu trucar al vostre servei per fer consultes i rebre assessorament telefònic. El personal d’Aproscom Fundació us oferirà tot el suport que sigui possible.

Si voleu conèixer totes les mesures proposades pel Govern de les Illes Balears per fer front al coronavirus, feu clic en aquest enllaç: El Govern presenta un nou paquet de mesures per fer front al Sars-CoV-2

Circular a les famílies dia 13 de març - centre educatiu, centre de dia i servei ocupacional
Circular a les famílies dia 13 de març - atenció primerenca
Circular a les famílies dia 13 de març- habitatges supervisats
Circular a les famílies dia 13 de març- residència
Circular a les persones usuàries del servei de suport a l'habitatge dia 13 de març

En resposta al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, i per incrementar la protecció de les persones treballadores i usuàries d’Aproscom Fundació, hem adoptat les següents mesures:

 • Contactar amb tots els clients externs del Centre Especial de Treball (CET) per valorar en cada cas si els serveis es poden ajornar.
 • Suspendre el servei extern de cuina del CET.
 • Facilitar el teletreball a totes les persones que no fan tasques d’atenció directa.
 • Per indicació del SOIB, es suspèn la part formativa del programa de formació dual. Respecte a la part laboral, hem concedit vacances a les persones aprenents del programa.

S'aprova el Protocol de prevenció i actuació Covid-19 (GRAL-INS-48), que recull les mesures adoptades fins al moment i afegeix:

 • indicacions per al personal
 • mesures en cas de sospita o diagnòtic de Covid-19
 • procediment en cas de sospita de Covid (personal o persona usuària)
 • procediment en cas de diagnòstic de Covid (personal o persona usuària)
 • organització del servei mentre està actiu el confinament

En resposta al Reial Decret 76/2020, de 27 de març, pel que es prorroga l'estat d'alarma, hem adoptat les següents mesures:

 • Suspendre l'activitat del CET de jardineria
 • Suspendre els cursos de formació dual

En resposta a les darreres indicacions de les autoritats, amb data 14 d'abril hem adoptat les mesures següents:

 • Actualitzar el Protocol d'actuació davant Covid-19, amb noves indicacions per extremar les mesures de neteja i desinfecció, així com indicacions sobre ús de roba de feina i mascaretes i mesures de distanciament social.
 • Reprendre l'activitat del CET de jardineria seguint les mesures de prevenció indicades pel Ministeri de Treball (redistribució d'equips de feina, torns i ús de furgonetes per garantir el distanciament social, ús de guants i mascaretes...)
 • Incrementar les mesures de distanciament social i neteja al CET de cuina i al CET de neteja (redefinició de torns, zones de treball, tasques de desinfecció...). El personal de cuina utilitzarà mascaretes. El personal de neteja utilizarà mascaretes, guants i calces.

Els serveis que, de forma puntual, han de fer atenció presencial (Suport a l'Habitatge, Servei d'Inserció Laboral) seguiran les següents mesures:

 • Ús de mascaretes i guants
 • Desinfecció de mans
 • Canvi de roba abans i després de realitzar el suport

Una unitat volant d'atenció al coronavirus (UVAC) realitza el test de detecció del covid a 120 persones de l'entitat: persones usuàries de la Residència i dels Habitatges Supervisats, personal d'aquests serveis, personal del Servei Ocupacional que fa atenció als habitatges, del Centre Especial de Treball i del servei de Suport a l'Habitatge, així com personal dels Serveis Generals en contacte amb persones usuàries.

Actualització 5 maig: Totes les proves realitzades han resultat negatives.

S'aprova una nova actualització del Protocol d'actuació davant Covid-19.

Per oferir una millor atenció a les persones usuàries, reduir l'impacte negatiu del confinament i adaptar-nos al procés de desescalada, es realitzarà atenció en l'entorn natural en els casos que es consideri necessari. Aquesta actualització del protocol recull, entre d'altres mesures, els EPIS que s'hauran d'utilitzar en aquests suports naturals (atenció a domicili o passejos terapèutics).

S'aprova una nova actualització del Protocol d'actuació davant Covid-19.

Amb la finalització de l'estat d'alarma, el centre de dia i el servei ocupacional poden començar a realitzar atenció presencial als centres. Per garantir la seguretat de les persones usuàries i del personal, se seguiran totes les mesures indicades al Protocol de prevenció i actuació Covid-19 i als Plans de Contingència dels centres.

 • Mesures 24 juny
 • Circular Estiu

El dia 19 de juny es va aprovar el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. A partir d’ara, les visites i sortides de la residència i els habitatges supervisats seguiran les indicacions d’aquest Pla.

Circular a les famílies dia 24 de juny - Residència
Circular a les famílies dia 24 de juny - Habitatges supervisats

Us comunicam que el servei ocupacional, el centre de dia i el servei de transport començaran el dilluns dia 7 de setembre. Aquest canvi respecte a la data habitual d’inici es deu a la necessitat de disposar d’uns dies per organitzar els serveis de forma que siguin segurs per a totes les persones.

A causa de la situació ocasionada per la Covid-19, ens veim en l’obligació de fer alguns canvis en el servei de transport. Podeu trobar tota la informació sobre aquests canvis als documents següents: