Treballant amb les persones amb discapacitat intel·lectual

La implantació del sistema de gestió de qualitat a Aproscom Fundació està encaminada a oferir suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.
La direcció, dins el marc de la legislació vigent, es compromet a orientar al conjunt de l'organització a la millora contínua i a complir amb els requisits legals i amb els dels seus clients.
Aquesta política és el marc de referència per a l'establiment i revisió dels objectius de l'entitat i es manifesta a través dels següents eixos:

Usuaris i Famílies

Aproscom Fundació es compromet a promoure la inclusió i a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris i la de les seves famílies a través d’una metodologia de planificació centrada en la persona.
En aquest sentit, l’entitat s’adscriu a la definició de retràs mental de l’AAMR i a la línia d’actuació per ella marcada.

Personal i Voluntariat

L’entitat es compromet a promoure la implicació i la satisfacció del seu personal mitjançant la seva participació activa en tot el procés de treball, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals d’acord amb les possibilitats de l’organització, sempre que es garanteixin els nivells de qualitat exigits en els serveis. Aquest compromís es farà extensible, en allò que hi pertoqui, als voluntaris i altres persones que col·laborin amb l’entitat.

Administració Pública i Agents Socials

Aproscom Fundació es compromet a establir relacions de diàleg i de mútua col·laboració amb les administracions públiques, basades en la lleialtat i la transparència i amb l’objectiu de millorar contínuament les condicions de prestació dels serveis.

Comunitat

L’entitat es preocuparà per mantenir una política d’obertura cap a la comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la visió i els valors d'Aproscom Fundació , amb la intenció de promoure actituds de col·laboració i valoració social i de reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Logos Qualitat

La implantació del sistema de gestió de qualitat a Aproscom Fundació està encaminada a oferir suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.
La direcció, dins el marc de la legislació vigent, es compromet a orientar al conjunt de l'organització a la millora contínua i a complir amb els requisits legals i amb els dels seus clients.
Aquesta política és el marc de referència per a l'establiment i revisió dels objectius de l'entitat i es manifesta a través dels següents eixos:

Usuaris i Famílies

Aproscom Fundació es compromet a promoure la inclusió i a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris i la de les seves famílies a través d’una metodologia de planificació centrada en la persona.
En aquest sentit, l’entitat s’adscriu a la definició de retràs mental de l’AAMR i a la línia d’actuació per ella marcada.

Personal i Voluntariat

L’entitat es compromet a promoure la implicació i la satisfacció del seu personal mitjançant la seva participació activa en tot el procés de treball, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals d’acord amb les possibilitats de l’organització, sempre que es garanteixin els nivells de qualitat exigits en els serveis. Aquest compromís es farà extensible, en allò que hi pertoqui, als voluntaris i altres persones que col·laborin amb l’entitat.

Administració Pública i Agents Socials

Aproscom Fundació es compromet a establir relacions de diàleg i de mútua col·laboració amb les administracions públiques, basades en la lleialtat i la transparència i amb l’objectiu de millorar contínuament les condicions de prestació dels serveis.

Comunitat

L’entitat es preocuparà per mantenir una política d’obertura cap a la comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la visió i els valors d'Aproscom Fundació , amb la intenció de promoure actituds de col·laboració i valoració social i de reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Logos Qualitat