Treballant amb les persones amb discapacitat intel·lectual

La implantació del sistema de gestió de qualitat als serveis de la nostra entitat està encaminada a millorar la qualitat de vida dels usuaris i de les seves famílies, i a satisfer les seves necessitats i expectatives a través de la bona pràctica professional.

La política de qualitat es manifesta a través dels següents eixos:

 • Usuaris i Famílies

  Promovem la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones i de les seves famílies a través d’una metodologia de planificació centrada en la persona. L’entitat s’adscriu a la definició de retràs mental de l’Associació Americana de Retard Mental AAMR i a la línia que marca.

 • Personal i Voluntariat

  Promovem la implicació i la satisfacció del seus professionals i del voluntariat mitjançant la seva participació activa en tots el processos de treball, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals d’acord amb les possibilitats de l’organització.

 • Administració Pública i Agents Socials

  Establim relacions de diàleg i de col·laboració amb les Administracions públiques, basades en la lleialtat i la transparència, amb l’objectiu de millorar contínuament les condicions de prestació dels serveis.

 • Comunitat

  Ens preocupam per mantenir una política d’obertura cap a la comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la visió i els valors de l’entitat, amb la intenció de promoure actituds de col·laboració, la valoració social i el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La implantació del sistema de gestió de qualitat als serveis de la nostra entitat està encaminada a millorar la qualitat de vida dels usuaris i de les seves famílies, i a satisfer les seves necessitats i expectatives a través de la bona pràctica professional.

La política de qualitat es manifesta a través dels següents eixos:

 • Usuaris i Famílies

  Promovem la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones i de les seves famílies a través d’una metodologia de planificació centrada en la persona. L’entitat s’adscriu a la definició de retràs mental de l’Associació Americana de Retard Mental AAMR i a la línia que marca.

 • Personal i Voluntariat

  Promovem la implicació i la satisfacció del seus professionals i del voluntariat mitjançant la seva participació activa en tots el processos de treball, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals d’acord amb les possibilitats de l’organització.

 • Administració Pública i Agents Socials

  Establim relacions de diàleg i de col·laboració amb les Administracions públiques, basades en la lleialtat i la transparència, amb l’objectiu de millorar contínuament les condicions de prestació dels serveis.

 • Comunitat

  Ens preocupam per mantenir una política d’obertura cap a la comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la visió i els valors de l’entitat, amb la intenció de promoure actituds de col·laboració, la valoració social i el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.