Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Missió Vissió Valors

Missió

Oferim suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.

Visió

Som una organització compromesa amb les persones, que genera confiança i satisfacció als nostres usuaris i a les seves famílies; i als poders públics que han de vetllar per la qualitat dels serveis que oferim i a la societat en general.

Valors

 • El compromís amb els nostres usuaris, famílies, professionals de l’entitat, clients, Administració i amb el conjunt de la societat.
 • L'orientació al client com a principal valor per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • La qualitat, , la millora contínua, la innovació en l’àmbit tècnic i en la gestió.
 • La participació de tots: socis, famílies, persones amb discapacitat, professionals, comunitat, voluntaris...
 • La transparència en la gestió i en totes les actuacions amb els nostres usuaris, amb les famílies, amb les administracions que financen els nostres serveis, i amb els professionals.
 • L’eficiència; destinam tots els recursos al compliment dels objectius i a l’obtenció de resultats.
Missió Vissió Valors

Missió

Oferim suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.

Visió

Som una organització compromesa amb les persones, que genera confiança i satisfacció als nostres usuaris i a les seves famílies; i als poders públics que han de vetllar per la qualitat dels serveis que oferim i a la societat en general.

Valors

 • El compromís amb els nostres usuaris, famílies, professionals de l’entitat, clients, Administració i amb el conjunt de la societat.
 • L'orientació al client com a principal valor per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • La qualitat, , la millora contínua, la innovació en l’àmbit tècnic i en la gestió.
 • La participació de tots: socis, famílies, persones amb discapacitat, professionals, comunitat, voluntaris...
 • La transparència en la gestió i en totes les actuacions amb els nostres usuaris, amb les famílies, amb les administracions que financen els nostres serveis, i amb els professionals.
 • L’eficiència; destinam tots els recursos al compliment dels objectius i a l’obtenció de resultats.